Akkaföreningen

Bakom projektet står ”Föreningen för Akkas bevarande”, en ideell intresseförening med 90 medlemmar, som bildades hösten 2010 och som arbetar för att Akka ska renoveras. Vi äger båten och vill att Martin och Mathias Ravanis på Nyhamns Såg & Båtbyggeri ska genomföra projektet. Därför verkar vi för att de ska kunna ge henne det andra liv hon är värd och så väl behöver.

Martin och Mathias har renoverat många utdömda träbåtar och deras målsättning är att göra Akka till den otroliga seglare hon en gång varit. För även om det är en bräcklig hundraåring som ligger uppallad bland andra räddade träbåtar på gräsplanen bakom sågen i Bräcke, så finns det inga hopplösa fall. Allt som krävs är tid och pengar och om Rolf Hallgren varit i livet, hade han säkert känt igen de vackra linjerna på sitt kära fartyg, hon som 1924 så oförväget tog besättningen genom de virvlande strömmarna i Pentland Firth.

Föreningen vill ge Akka sjödugligheten åter. Vi vill bevara och sprida kunskap om hur man bygger en båt för hårda vindar på öppet hav, vi vill inspirera unga att våga satsa på träbåtsbyggande, vi vill sätta fokus på det värdefulla kulturarv som båtbyggarhantverket representerar och vi vill ge framtidens människor möjlighet att uppleva hur det är att segla en traditionell träbåt, på samma sätt som våra förfäder gjort under hundratals år före oss.

När Akka kan segla igen, vill vi att hon ska komma många till del. Vi vill ge människor, unga och gamla, som inte äger en egen träbåt upplevelsen av vind som fyller segel, av vågskvalp mot bordläggning och nödvändigheten av samarbete ombord. Vi vill förmedla känslan av tillfredsställelse när man tjärar däck och impregnerar trä med linolja och terpentin.

Eftersom föreningen äger båten och ska sköta det framtida underhållet, kommer medlemmar och andra intresserade ges möjlighet att följa med ut och segla den båt som trotsat så många hårda vindar på Nordsjön.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)