Projektet

Dagens Akka är ett vrak och för de allra flesta säkert utom all räddning. Men vi är övertygade om att det är fullt möjligt att renovera även en så sliten båt. För oss är hon en guldgruva av bevis på stor yrkesskicklighet, märkt av sina spännande erfarenheter och bräddfylld av historia och kulturarv.

Att låta Martin och Mathias Ravanis på Nyhamns Såg & Båtbyggeri återställa en så speciell båt kommer att ge alla som följer arbetet nya lärdomar om den båtbyggarkonst som levde starkt för hundra år sedan, men som sedan nästan helt försvann och glömdes bort. Genom att dokumentera processen och ge ut en bok, kommer människor få kunskap och inblick i ett arbete som idag är okänt för många. Boken ska vara detaljerad, ha ett stort bildmaterial, följa hela processen från vrak till sjöduglighet, beskriva varvsmiljön i Limhamn där Akka byggdes 1910 och dessutom berätta Akkas spännande historia. När hon är färdig för havet igen vill vi även ge unga människor möjlighet att lära sig segla en hundra år gammal träbåt, under ledning av den erfarne skutseglaren Fritz Kalb.

Hela projketet, inklusive utgivning av boken, kräver en budget på drygt två miljoner och våren 2014 söker vi Bidrag till arbetslivsmuseer från Riksantikvarieämbetet. Genom den omfattande renoveringen av Akka visar vi hur båtbyggare arbetade för hundra år sedan, vi ger liv åt ett hantverk som varit avgörande för fiske- och rederinäringens framväxt, lyfter fram ett ofta bortglömt kulturarv och ger en legendarisk båt möjlighet att ännu en gång få segla över Nordsjön.

I det förberedande arbetet har vi fått starkt stöd från Sjöhistoriska Museet i Stockholm, Höganäs kommun, Malmö Museer, Bohusläns Museum och Helsingborgs Kulturförvaltning, som alla menar att det vore värdefullt om Akka kan renoveras och arbetet skildras i en bok. Intendent Fredrik Blomqvist på Kulturarvsenheten på Sjöhistoriska säger bland annat:

”Det som gör att Statens Maritima Museer stöder projektet är de målsättningar som handlar om kunskapsspridning, att utveckla träbåtsbyggandet samt att dokumentera och tillgängliggöra renoveringen. Dessa mål kan ge effekter för kompetens och kunskapsspridning på en nationell nivå. Genom våra tidigare kontakter med Nyhamns Såg & Båtbyggeri i Höganäs kommun vet vi att hantverksskicklighet, materialtrogenhet och en noggrann dokumentation är centrala delar av projektet.”

Vi beräknar att arbetet kommer att ta två år – från den inledande uppriktningen av båten när Akka får tillbaka sin ursprungliga form, till den dag då hon seglar igen, boken ges ut och man kan se utställningen om renoveringen. 

 

 
 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)